Til Georg, v4.0

Jeg skal slette deg. På telefon, på facebook, overalt. Men ikke i dag.

Jeg skal hente det jeg har hos deg, så du ikke har noe av meg med deg. Hos deg. Men ikke i dag.

Jeg skal finne noen som er bedre for meg. Helst i dag.